www.subiektywny-blog.pl/

Biznes

finansowy-leasing

Wielu młodych przedsiębiorców może nie do końca być zorientowanym w tym jak rozpocząć własną działalność. Na początku na pewno będą potrzebne konsultacje prawne, potem kontakty z agencją reklamową oraz firmą graficzną. Dobra reklama jest podstawą sprawnego działania, a projekty graficzne zwłaszcza na początku muszą stać na wysokim poziomie. Tak samo zresztą jest z opieką prawną, bowiem bardzo łatwo wyłożyć się na prawie nie znając go (a w biznesie jest to niestety konieczne). Jednak wszytko to nie miałoby większego sensu, gdyby nie było też na czym pracować. Niestety, wielu młodych ludzi zaczynających swój własny biznes nie ma środków na pokrycie kosztów całego sprzętu. Wielu właśnie z tego powodu rezygnuje. Jest jednak wyjście, które jest zdecydowanie najrozsądniejsze- leasing.

Leasing to oddanie pewnych dóbr (najczęściej wcześniej zakupionych według wskazań kontrahenta) przez leasingodawcę (czy też finansującego) na rzecz leasingobiorcy. Ten z kolei jest obowiązany opłacać raty za otrzymane dobra. Dobra te najczęściej finalnie zasilają jego majątek po skończeniu spłaty rat. Siłą rzeczy raty te są wyższe, niż cena dobra, jednak bez tej opłaty leasingobiorca w ogóle nie miałby go (co jest kartą przetargową). Tak wygląda modelowa umowa leasingu, zawarta w części zobowiązań kodeksu cywilnego.

Leasing w Polsce możemy podzielić na leasing operacyjny oraz leasing finansowy. Leasing finansowy zachowuje klasyczne ramy umowy leasingu. Korzystający zatrzymuje dane dobro po skończeniu opłaty, a jego raty dzielą się na część związaną z ceną dobra oraz częścią związaną z odsetkami. W tym wariancie leasingu, podatek VAT płatny jest z góry za cały okres korzystania z leasingu. Trzeba więc być świadomym wydatków. Płaci się go przy pierwszej racie, a więc należy to wszystko wliczyć w koszta. W leasingu finansowym, czas trwania umowy to co najmniej jeden rok. Jest to bardzo dogodna wersja dla leasingobiorcy, który nie zawsze musi być w tak korzystnej sytuacji finansowej, by wszystko móc spłacić w krótszym terminie. Jednak pojawia się pewien minus takiego rozwiązania, bowiem amortyzacja leży tutaj po stronie leasingobiorcy. Mimo wszystko, leasing finansowy wydaje się bardo korzystny dla początkujących przedsiębiorców.

Przeczytaj także inne artykuły, które dotyczą leasingu:

Leasing sprzętu medycznego- dlaczego warto